Dzisiejsza kolizja nie była jedynym zdarzeniem z udziałem policji na terenie naszej gminy. Tragicznego odkrycia dokonano w jednym z lasów Rzepiennika Marciszewskiego. Na leśnej ścieżce znaleziono zwłoki mężczyzny w wieku około 60 lat.